Lageret har sommerstengt fra 08.07.22

VIKTIG MELDING FOR LEVERING AV VARER, for juli og august:
Lageret har sommerstengt fra 08.07.22, alle bestillinger (som er på lager) som gjøres i perioden fra og med 08.07.22 til og med 10.08.22 blir sendt i uke 32/33.
Epost henvendelser blir fortløpende besvart.